Pasen … Gods passie overwint!

Pasen gaat over …

  • Tot LEVEN komen !!
  • Uit liefde voor ons overwon Jezus de blokkade naar onze Schepper.
  • Dat opende de weg tot relatieherstel met Hem en tot innerlijke vernieuwing vanuit God.
  • Van God nieuw LEVEN ontvangen en zo tot je doel komen. Zoals een kuiken uit een ei komt of een vlinder uit een cocon.


Jezus leeft! En Hij kan daarom in je komen wonen en je elke dag bijstaan.

De afstand van jou tot je Schepper is nu slechts een gebed van jou tot Jezus …

Jezus verlangt er naar ook jou LEVEN te geven.Zijn er bewijzen voor de opstanding van Jezus?

Wat denk je van deze twee?

1) De reactie van de bevolking van Jeruzalem vijftig dagen na Pasen.

Neem in je gedachten een stap in de tijd en denk dat je toen in Jeruzalem was.
Je hebt de onrust in de stad meegemaakt rondom het proces tegen Jezus. Misschien heb je ook wel staan schreeuwen: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’

Vijftig dagen later is het Pinksteren.
Je hoort het geluid van een geweldige windvlaag. En je bent niet de enige die het hoort. Veel mensen komen naar de plek waar dat geluid vandaan komt. Dan begint daar een man, die Petrus heet, te spreken over Jezus. En hij zegt tegen zijn publiek: ‘Jullie hebben Jezus overgegeven aan de Romeinen en ervoor gezorgd dat Hij gekruisigd is. Maar God heeft Hem uit de dood opgewekt. Hij leeft!’

Wat zou dan jouw reactie geweest zijn als je wist waar Jezus begraven lag?
Petrus, je bent gek. Hoe kom je erbij dat Jezus leeft? Kom mee, dan zal ik je laten zien waar Hij begraven ligt?

Kwam deze reactie?
Nee, deze reactie kwam niet. Ook niet in de jaren daarna, ook niet van de kant van de religieuze leiders waar de eerste kerk zoveel problemen mee had.

Hoe reageerden de toehoorders dan?
Toen zij dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen?’

Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden’ (Bron: Handelingen 2)
Drieduizend mensen besluiten die dag om zich te laten dopen en ook Jezus te gaan volgen. De snelle groei van volgelingen van Jezus in Jeruzalem, Israël en daarna verder weg is een duidelijk bewijs van Jezus verrijzenis.
2) De gedrevenheid van de volgelingen van Jezus, zelfs tot in de dood.

De centrale boodschap die de volgelingen van Jezus in de jaren daarna brachten was: ‘Jezus Christus is uit de dood opgestaan.

Zelf werden de leerlingen zwaar vervolgd. Stefanus en Jakobus werden al vrij snel gewelddadig gedood door toedoen van de religieuze leiders. Maar de discipelen gingen door met het verkondigen van hun boodschap in allerlei landen ondanks tegenwerking, gevangenschap, mishandelingen etc. Thomas kwam zo in India.

Van de twaalf leerlingen van Jezus is alleen Johannes een natuurlijke dood gestorven. Petrus werd ondersteboven gekruisigd in Rome.

Als ze wisten dat het een leugen was dat Jezus uit de dood was opgestaan, hadden ze niet zoveel op het spel gezet om die boodschap koste wat kost bekend te maken.


Eigen ervaring

Als ik tot Jezus bid, ervaar ik dat Hij leeft. Iets daarvan lees je hier.
Veel andere Nederlanders hebben ook die ervaring. Bid tot Jezus en ervaar zelf of Hij leeft.Enkele Paasgedichten

De soldaat die Jezus kruisigde (Martinus Nijhoff)

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
maar hij zei zacht mijn naam en: ‘Heb mij lief -’
en 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
en werd een gek die bloed van liefde vroeg:
ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram -
in ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

en antwoord als de menschen mij wat vragen:
‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.’


De dood verslagen (Peter Swinkels)

De dood komt tot allen die op aarde zijn,
en geen mens kan daaraan ontkomen.
De dood verscheurt en brengt intense pijn,
en maakt een einde aan veel dromen.

Maar onze Schepper verloor ons niet uit het oog,
toen wij ongehoorzaam waren en gebonden.
Ook al ontweken wij Hem met een boog,
Hij gaf zijn Zoon, het Lam Gods, voor onze zonden.

Bespot werd Hij, gegeseld en veracht,
door ons mensen aan een kruis geslagen.
Toen riep Hij daar: 'Het is volbracht!'
en zo werd zonde en dood verslagen.

Het gebeurde op de derde dag,
dat het graf leeg werd gevonden.
Wat Petrus toen van Gods Zoon zag,
was dat Hij niet door de dood kon worden gebonden.

De opgestane Heer is aan velen verschenen,
voordat Hij glorieus naar de hemel ging.
Daar zien wij straks ook al degenen,
die gelovig ons voorgingen naar hun hemelse woning.

De dood heeft niet meer het laatste woord,
door het offer dat Christus heeft gedragen.
Voor eenieder die daarop vertrouwt,
is de dood definitief verslagen!


Dan zal ik leven (Huub Oosterhuis)

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee, die haar doden teruggaf.PowerPoint over Pasen

Een uit het Engels vertaalde PowerPoint presentatie met mooie plaatjes.

Het begint met de maaltijd van Jezus met Zijn leerlingen en bevat verder: de gevangenneming, het proces tot de kruisiging, en eindigt met het verschijnen van Jezus aan de vrouwen die Zijn lichaam wilden komen verzorgen.

Je kunt deze PowerPoint downloaden in pps formaat of in ppt formaat.Bijbelleesrooster 40 dagentijd 2025: Op weg naar Pasen

Download leesrooster

Dit leesrooster loopt van Aswoensdag tot en met Eerste Paasdag. En is een hulp om naar Pasen toe te leven en stil te staan bij wat er gebeurde.Bijbelleesrooster voor de Goede Week

Download leesrooster

Dit leesrooster is een hulp om naar Pasen toe te leven en stil te staan bij wat er gebeurde.
Het leesrooster loopt van Palmpasen tot en met Pasen. Je volgt Jezus op de voet en zo kom je ook tegen wat we nu vieren op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Het leesrooster kun je voor jezelf gebruiken, maar ook samen als gezin bijv. na een maaltijd.
Elke dag kun je een symbool toevoegen op een houten of papieren kruis, wat helpt om het paasverhaal beter tot leven te laten komen.
Als je de PDF dubbelzijdig en vergroot afdrukt op A3 formaat heb je een mooi leesbaar en opvouwbaar rooster.Ook interessant